İKİZ GEBELİK

İKİZ GEBELİK (İKİZ HAMİLELİK)
İKİZ BEBEKLER

Çoğul gebelikler içinde en sık görülen ikiz gebeliklerdir. İkiz gebelikler doğal yollar ile oluşmuş her 80 gebeliğin 1’inde gerçekleşmektedir. Bu oran gebelik için ilaç tedavisi alanlarda ve özellikle de tüp bebek çalışmalarında daha da artmaktadır.

İkizler tek yumurta ikizleri (monozigotik) ve çift yumurta ikizleri (dizigotik) olarak ikiye ayrılır. Monozigotlara “eş (identik)”, dizigotlara “kardeş (fraternal)” adı da verilmektedir. Tüm ikizlerin onda biri monozitotik ikizleridir.

Dizigotik ikizler (Çift yumurta ikizleri): Burada aynı anda iki yumurta hücresi 2 sperm tarafından döllenmiştir. Bunların genetik yapıları aynı değildir o yüzden cinsiyetleri, görünüşleri farklı olabilir. Aynı anda anne karnında bulunan iki ayrı kardeş gibilerdir. Çift yumurta ikizleri >>

Bunlarda her zaman iki plesenta bulunur. Plesenta ve amniyonlari farklıdır.

Monozigotik ikizler (Tek yumurta ikizleri): Burada tekiz gebelikler gibi 1 yumurta 1 sperm tarafından döllenmiştir fakat daha sonra ikiye bölünecektir. Cinsiyetler her zaman aynı olur. Genetik yapıları aynıdır. Bu bölünme döllenmeden sonra ilk 3 gün içerisinde olursa diamniyotik dikoryonik (iki amniyon kesesi, iki plesenta), 4-8 günler arasında olursa diamniyonik monokoryotik (iki amniyon kesesi, tek plesenta), 9-13 gün arasında olursa monoamniyotik monokoryonik (tek amniyon kesesi, tek plesenta) ikiz gebelik olur. En sık görülen diamniyotik monokoriyoniktir. 13. günden sonra olan bölünmelerin sonucu ise siyam ikizleri (yapışık ikizler) oluşur. Tek yumurta ikizleri >>

Ultrason

Ultrason ses dalgalarından faydalanarak görüntüleme sağlayabilen bir yöntemdir. (sound: ses) Buradaki ses dalgaları yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemeyeceği ses dalgalarıdır. Ultrasonun çalışma prensibi ses dalgalarının farklı doku ve organlardan farklı şekilde yansıması özelliğine dayanır. Tıbbın sadece kadın hastalıkları ve doğum dalında değil hemen hemen bütün branşlarında kullanılan çok faydalı bir görüntüleme yöntemidir.
Ultason cihazının ses dalgaları gönderen ve dokulardan geri dönen ses dalgalarını algılayan vücuda tutulan kısmına prob denir. Prob geri dönen ses dalgalarını algılar ve bunları bir tür bilgisayar yani işlemci içerisinde işleyerek görüntüye dönüştürür. Görüntü monitörde izlenir.

Sezaryen

Bu sayfada doğumun sezaryen ile gerçekleşmesi planlanan gebelikler hakkında rehber niteliğinde bilgiler verilmekteidr. Sezaryen öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılmaktadır.
Her bilgi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için cümlenin sonundaki >> işaretine tıklayabilirsiniz.

Sezayen tarihi yaklaştığında evde yapmanız gereken hazırlıkları tamamlayın ve hastanede yapılacak uygulamalar hakkında bilgi edinin. >>

Sezayen ile doğum planlanan gebeliklerde genelikle gebeliğin son ayında bir ameliyat tarihi belirlenir. Bu tarihte ameliyata girmeden önce en az 8 saat hiçbirşey yememeniz ve içmemeniz gerekir.

Sezaryen ameliyatınızın spinal anestezi ile mi genel anestezi ile mi gerçekleşeceği konusunda doktorunuzla konuşmalı ve karara varmalısınız. >>
Sezeryan ameliyatından hemen sonra yatağınıza alındığınızda bebeğinizi emzirmeniz gerekir. Anne bebek buluşmasının erken olması çok önemlidir. Ameliyatlı olmanız bebekten uzak kalmanıza sebep olmamalı, bebeğinizi her fırsatta sık sık emzirmeli ve ten teması kurmalısınız.

Sezaryen ameliyatından 24-48 saat sonra genellikle taburcu edilirsiniz.

Taburcu edilirken size verilen reçetedeki ilaçları dikkatli kullanmalısınız ve söylenen tarihte mutlaka (genellikle 1 hafta sonra) dikiş kontrolü için tekrar hastaneye gitmelisiniz. Bazen alınan dikişler kullanılır, bazen kendiliğinden eriyen alınmayan dikişler kullanılır.